شرکت سی تو کار

ایمیل شرکت : info@seatocare.com
ایمیل مدیر عامل: aghaei@seatocare.com


مشاوره بازرگانی
مشاوره واردات
مشاوره صادرات
مشاوره حمل
مشاوره ترخیص
مشاوره خرید
تمامی مشاورها مجانی میباشد
خودتان واردات کنید
تماس
موجودی وفروش ویژه
پمپ اسپری
غلیظ پاش
SDIC
TCCA سیترات سدیم
واردات مستقیم
خرید
پمپ، غلیظ پاش، تریگر
پمپ اسپری
غلیظ پاش
تریگر
فوم ساز
سایر
واردات مستقیم
خرید
مواد شیمیایی و اولیه
انیونیک ها
کاتیونیک ها
کاندیشنر
استبلایزرها
سایر
واردات مستقیم
خرید
صنایع آب و فاضلاب
اس دی ای سی SDIC
پلی الومنیم کلراید PAC
TCCA
تری سدیم فسفات
سایر
واردات مستقیم
خرید
صنایع رنگ و خودرو
انواع رنگ بهداشتی
انواع رنگ آرایشی
انواع رنگ غذایی
انواع پیگمنت ها
لاستیک خودرو
گاز کولر خودرو
واردات مستقیم
خرید